NIERUCHOMOŚCI

INWESTYCJE BUDOWLANE

Korzystając z długoletniego doświadczenia zajmujemy się pełną obsługą prawną związaną z inwestycjami w nieruchomościach, ich obrotem i zarządzaniem. Przygotowujemy i opiniujemy umowy kupna/sprzedaży, najmu lokali handlowych, biurowych i mieszkalnych, dzierżawy, przeprowadzamy analizy stanu prawnego nieruchomości, a w razie takiej potrzeby prowadzimy wszelkie niezbędne postępowania sądowe i administracyjne mające na celu jego uregulowanie. Przygotowujemy wszelką dokumentację prawną związaną z dużymi inwestycjami, jak budowa: hipermarketów, biurowców, hoteli, stacji benzynowych, budynków mieszkalnych, domów i mieszkań.

OSOBY KONTAKTOWE

ADW. JÓZEF FORYSTEK

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (22) 890 96 30
tel: +48 (12) 62 800 400
tel: +48 (17) 789 22 63